It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Forskning och utveckling

Investera i framtiden


Även om namnet Xylem må vara nytt har våra produkter och vår teknologi ett rikt arv ända tillbaka till 1901 då Flygt uppfann den första dränkbara pumpen. Företaget fortsätter att investera i forskning och utveckling för att skapa nästa generation av pumpteknik och lösa de stora avvattningsutmaningar som våra samhällen och industrier står inför.

Med en närvaro i över 150 länder över hela världen är Xylem det enda uthyrnings- och serviceföretaget som också tillverkar sina egna produkter. Från kabelgenomföringar till axlar, pumpsnäckor och motorer säkerställer Xylem att vi tillverkar Flygt- och Godwin-produkter av hög kvalitet.

Patenterade tekniker:

  • Dri-Prime® - Komprimerad luft leds genom Godwin-venturin och skapar ett vakuum genom att luft evakueras från pumphuset och sugslangen. Samtidigt tätar backventilen mot luft från utloppet, så att vätskan leds in i pumphuset och pumpningen kan starta.
  • Dura-Spin™ - Flygt slutna B-pumphjul med Dura Spin™. Detta hydrauliska system minimerar slitage på pumphjulet och ökar därmed hållbarheten. Spiralskurna spår på suglocket och bakåtlutande blad på pumphjulet hindrar nötande partiklar från att nå pumphjulshalsen.
  • K-pumphjul - Detta Flygt-pumphjul av Hard-Iron är speciellt konstruerat för hög verkningsgrad och motståndskraft och minimerar igensättning när pumpvattnet innehåller större partiklar.
  • Plug-In™ tätning – Denna unika, lättservade tätning har två mekaniska tätningar för dubbelt skydd mot vätskeinträngning och skyddar tätningsytorna då Flygt-pumparna monteras och demonteras.
  • Spin-Out™ - Unikt för Flygt-pumpar minimerar denna patenterade konstruktion igensättning, skyddar den yttre tätningen och ger längre livslängd genom att kasta ut nötande partiklar ur tätningen.