It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Teknisk expertis

Tillhandahåller innovativa lösningar på globala vattenutmaningar

I över ett århundrade har Xylems välkända globala varumärken använts på vattenmarknaden. Vi erbjuder djupgående applikationsexpertis från flera årtionden av ledande innovation inom produkter, system och tjänster som uppfyller dina behov. När du väljer Xylem har du vår erfarna personal vid din sida från början till slut. Våra ingenjörer ser till att du har rätt utrustning för ditt jobb, oavsett om det gäller återhämtning efter katastrofer, rutindränering av en plats, eller ett stort och komplicerat förbikopplingsprojekt för avloppsledningar. Befolkningstillväxt och snabb urbanisering har lett till en ökning av vattenanvändning i bostäder och industri. Som resultat är den åldrade infrastrukturen satt under enorm press. Genom äkta samarbete med våra kunder kan våra ingenjörer lyssna, lära sig och anpassa arbetet till den lokala miljön för att leverera lösningar som har större effekt än någonsin tidigare.

Kontakta oss

Get a more accurate location

Begära information

Vi finns här för att hjälpa dig. Fyll i vårt enkla onlineformulär så kontaktar vi dig antingen via telefon eller e-post, beroende på dina önskemål.

Begär mer information

Kontakta oss

Get a more accurate location

Begära information

Vi finns här för att hjälpa dig. Fyll i vårt enkla onlineformulär så kontaktar vi dig antingen via telefon eller e-post, beroende på dina önskemål.

Begär mer information