Hållbarhet

Planetens vattenförsörjning är knuten till världens kritiska resurser – energi, arbete, kapital och livsmedel – och är helt avgörande för en hälsosam global ekonomi. Av FN:s World Water Assessment framgår ”… av alla sociala och naturliga kriser mänskligheten står inför, är vattenkrisen den som har nyckeln till vår överlevnad och hela planetens framtid.”

Hos Xylem löser vi vattenfrågorna. Det betyder att vi strävar efter att förstå de unika vattenutmaningar våra kunder står inför överallt på jorden och tillhandahålla effektiva och hållbara lösningar för en framtid med trygg vattentillgång. Det här uppdraget genomsyrar allt vi gör som global leverantör av vattenteknik och ett företag fokuserat på att främja hållbar utveckling.

Våra kollegor på Xylem tolkar inte vår gemensamma strävan efter hållbarhet som ett abstrakt koncept, utan som en brådskande verklighet. Våra lösningar håller just nu på att införas på platser där de kan göra nödvändig skillnad.

Ett aktuellt exempel är torkan i Kalifornien. Ett stort vattenreningsverk i Los Angeles installerar vår unika lösning för återanvändning av vatten som del av ett projekt som ska leverera cirka 50 miljoner liter mycket rent, återvunnet vatten om dagen för att minska beroendet av importerat dricksvatten. I Indien har våra energieffektiva hydraulpumpar valts ut till världens största hissbevattningssystem, som kommer att förse mer än 3 000 byar och gårdar med nödvändigt vatten. I år har vi utvecklat en ny pH-avkänningsplattform som övervakar försurningen av våra hav, vilket är ett av de största hoten mot det marina djurlivet som orsakas av klimatförändringarna. Vår lösning använder sofistikerade optiska sensorer och kalibrerings- och valideringssystem som tillhandahåller kritisk information som ger oss bättre insikt i det här hotet mot våra hav.​

Även om vi fortsätter att investera i innovation vet vi att det finns hållbara lösningar redan idag. Förra hösten publicerade vi en forskningsrapport som beskrev hur ett byte av gammal utrustning för behandling av avloppsvatten mot nya, lättillgängliga och energieffektiva tekniker kan halvera de relaterade globala elutsläppen. Dessutom kan 95 procent av dessa utsläppsminskningar uppnås till en negativ eller neutral kostnad tack vare lägre energiförbrukning. Resultatet är en vinna-vinna-situation för våra kunder och de omgivande samhällena som siktar mot att minska sina koldioxidutsläpp.

Vi strävar efter att lösa de globala vattenfrågorna med hållbarhet i åtanke. Detta är integrerat i vår affärsverksamhet och vår företagskultur. Det här åtagandet utgör vår kompass när vi arbetar mot våra affärsmål, samtidigt som vi hjälper kunder och samhällen uppnå mer hållbara miljöer.

Gå till vår hållbarhetsrapport.