It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Rapport: Information om Value of Water

Offentliga vattendatasystem är avgörande för många olika användare, men
levererar för tillfället inte konsekvent information. Tillgängligheten för offentliga vattendatatjänster har
minskat över tiden trots ökad vattenbrist (orsakad av efterfrågan) och
växlande mängder (orsakat av tillgång). Befolkningsökningen och klimatförändringarna
ökar den globala belastningen. Genom att inte investera i tillförlitliga data om vattenresurser slösar
vi med pengar.

Vattendata är en viktig del av de mål för hållbar utveckling som fastställts av
FN 2015, men framför allt hjälper informationen lokala och nationella samhällen
att förse allmänheten med vatten. Beslutsfattare famlar för tillfället i mörker med
otillräcklig information om vatten, vilket gör det svårt att förbereda sig för framtiden.

Rapporten innehåller:

● En utvärdering av fördelarna med heltäckande system för offentliga vattendata
● En uppmaning till handling för att stoppa denna globala ”datatorka” inom infrastrukturen för offentliga vattendata
● Xylems rekommendationer för åtgärder som beslutsfattarna bör ta nu

Ladda ned rapporten om du vill ta reda på mer om det aktuella tillståndet för offentlig vatteninformation, vad som
saknas och vilka steg som behöver vidtas globalt för att vattnet ska fortsätta vara
tillgängligt trots den minskande tillgången.

Ladda ned rapport