It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Rapport: Hur Xylem skapar hållbara städer och garanterar vattensäkerhet

Över hela världen står städerna inför allt värre påfrestningar och ökande risker förknippade med
vatten. En tredjedel av jordens befolkning upplever vattenbrist minst en månad
om året. Nödsituationer, förändrade vädermönster och naturkatastrofer hotar
både människoliv och egendom. Vatten kommer att bli allt mer sällsynt
eftersom hand som befolkningen växer och flyttar in i storstadsområdena.

Att öka städernas uthållighet är en av de mest komplicerade utmaningar som våra
offentliga ledare ställs inför. Xylem vill skapa uthålliga städer genom att se till att samhällen har tillgång till
kritska tjänster – oavsett omständigheterna.

Rapporten innehåller verkliga kundfall för produkter, tjänster och lösningar som
Xylem har tillhandahållit på sin väg mot att skapa uthållighet. Vi:

● Ger samhällen vattensäkerhet
● Stärker kritisk vatteninfrastruktur
● Hjälper till vid räddningsinsatser och återhämtning
● Samverkar med samhällets intressenter

Ladda ned rapporten för att se hur vi samarbetar med samhällen för att hjälpa dem
förutse, förbereda sig för, agera vid och återhämta sig efter naturkatastrofer och
miljöutmaningar.

Ladda ned rapport