It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Xylem Emmaboda agerar och donerar 5000 ansiktsskydd

15 maj 2020

STOCKHOLM, Sverige, 15 maj 2019 - Xylem, ett ledande globalt vattenteknikföretag som ägnar sig åt att utveckla innovativa teknologiska lösningar för världens vattenutmaningar, ställde upp när region Kalmar i slutet av mars var i akut behov av skyddsmasker.

Xylem i Emmaboda blev kontaktade av Region Kalmar då det uppstått ett akut behov av skyddsmasker. En före detta anställd på Xylem som nu arbetar på region Kalmars inköpsfunktion kände till att Xylem använder samma typ av ansiktsskydd i produktionen som även används på sjukhusen och hörde av sig för att höra om det fanns någon möjlighet att få hjälp.

På Xylems lager fanns ca 200 skyddsmasker tillgängliga. Roger Sandström, platschef i Emmaboda åkte personligen omgående för att leverera dessa. Snart fanns ytterligare behov av fler FFP2-klassade skyddsmasker. Inköpsavdelningen i Emmaboda agerade kvickt och kontaktade Xylems produktionsenhet i Kina som lyckades köpa 5000 skyddsmasker av befintlig huvudleverantör av skyddsutrustning.

Läs hela pressmeddelandet i bifogat dokument.

Leverans av ansiktsskydd.jpg Skyddsmasker.jpg