It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vinnaren av Svenska Juniorvattenpriset 2019 utsedd

2 april 2019

Stockholm, Sverige, den 29 mars,  2019 –  Fredagen den 29 mars offentliggjordes vinnaren av Svenska Juniorvattenpriset. Prisutdelningen hölls i samband med finalen av Utställningen Unga Forskare på Tekniska museet i Stockholm. Vinnarprojektet fick 30 000 kr samt en tävlingsplats i den internationella finalen Stockholm Junior Water Prize i Stockholm i augusti 2019.

Vinnaren av det Svenska Juniorvattenpriset 2019 heter Jonatan Persson med bidraget ”Avsaltning för industriell tillämning med hjälp av högtempererad restvärme”. En riktigt smart avsaltningsmetod med cirkuläritet, låg kostnad och förnybart material i fokus!

Jonatan är en entreprenör ut i fingerspetsarna som har tänkt långt bortom ramarna för projektet i sig och lagt ner många timmar på framtagning och utveckling av en fullt fungerande prototyp. Avsaltningstekniker såsom omvänd osmos förknippas idag med negativ miljöpåverkan och höga energikostnader. Med stort engagemang har Jonatan framtagit en energi- och kostnadseffektiv lösning som framställer rent vatten från havsvatten med hjälp av spillvärme från stora industrier. En mikrolösning som kan skalas upp och göra en stor skillnad på många platser i världen med akut vattenbrist.

Xylem, som är en av grundarna till Stockholm Water Prize och stolt huvudsponsor av Stockholm Junior Water Prize, följer givetvis Unga Forskare med extra stort intresse. Idag var Jenny Riit, anställd på Xylem och ordförande i vattenjuryn, på plats på Tekniska museet i Stockholm för att dela ut årets Svenska Juniorvattenpris.

- Jag är oerhört imponerad över hans drivkraft, säger Jenny Riit och refererar till Jonatans kreativa sätt att utveckla en smart teknisk idé och sedan hitta vägar att även få den testad i fullskaleförsök. Jag ser med spänning fram emot att följa Jonatans fortsatta engagemang inom vattenbranschen och önskar honom all lycka till i framtiden och i Stockholm Junior Water Prize i augusti.

 

Om Xylem

Xylem (XYL) är ett ledande globalt vattenteknikföretag som ägnar sig åt att utveckla innovativa teknologiska lösningar för världens vattenutmaningar. Företagets produkter och tjänster transporterar, behandlar, bevakar och återför vatten till miljön för allmännyttiga företag, industri, bostäder och kommersiella byggnader. Xylem är också ledande inom smart mätutrustning, nätverksteknik och avancerade analytiska instrument för vatten-, el- och gasindustrin. Sammanlagt har Xylem ca 17 000 medarbetare med omfattande applikationsexpertis och stort fokus på att identifiera mångsidiga, hållbara lösningar.  Xylem, vars huvudkontor ligger i Rye Brook New York, hade en omsättning på 5,2 billioner USD under 2018 och är verksamt i över 150 olika länder genom en rad marknadsledande varumärken. 

Namnet Xylem härstammar från klassisk grekiska och är den vävnad som transporterar vatten i växter. Namnet belyser vår ingenjörskonst inom vattenområdet genom att förknippa den med den bästa sortens vattentransport – den som finns i naturen.
För mer information, besök oss på www.xylem.com/sv-se

Om Xylem Watermark

Xylem Watermark är Xylems globala, sociala investeringsprogram som syftar till att hjälpa människor i utsatta områden att få tillgång till rent vatten och sanitet. Genom Watermark samarbetar Xylem med flera olika ideella organisationer vid t ex naturkatastrofer men även mer långsiktigt med utbildning och projekt kring sanitet och hygien.

Läs mer på www.xylemwatermark.com

Om Unga Forskare

Unga Forskare är ett ideellt ungdomsförbund med syfte att främja ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik, samt deras roll i samhället. Förbundet grundades år 1977. För mer information, besök Unga Forskares hemsida www.ungaforskare.se