Gassan Mutwali - ny VD på Xylem Sverige

21 oktober 2019

Gassan Mutwali Xylem.png

Stockholm den 21 oktober 2019– Xylem Sverige, Gassan Mutwali är utsedd till VD för Xylem Sverige och efterträder Reine Lindholm, tillförordnad VD och Marknadschef.

- Jag är väldigt glad att kunna tillkännage att Gassan Mutwali nu tar över min roll som VD för Xylem Sverige. Jag återgår nu till min roll som marknadschef. Förändringen trädde i kraft den 1 oktober 2019, säger Reine.

Gassan Mutwali har utsetts till VD för både det svenska och finländska säljbolaget. Gassan har mer än 15 års internationell erfarenhet av försäljning, marknadsföring, handel och affärsutveckling. Gassan anställdes på Xylem redan 2015 och har sedan dess haft flera internationella uppdrag inom bolaget. Han lämnar nu sin senaste tjänst som strategi- och affärsutvecklingschef i Mellanöstern och Afrika, för att flytta hem till Sverige för att axla denna nya roll.

Läs hela pressmeddelandet i bifogad pdf.

Hämta Pressmeddelande