It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Avløpsvann

Uavhengig av hva slags boligområde det er snakk om må avløpsvannet samles opp og transporteres på et vis. Det er mulig med ulike løsninger avhengig av om det er i byen eller på landet, ferieboliger eller permanente boliger og andre faktorer. De varierer fra individuelle private renseanlegg til ulike typer oppsamlingssystemer som transporterer avløpsvannet til et større renseanlegg.

Uavhengig av systemet trenger de fastboende pålitelige produkter og et velkonstruert pumpesystem som sikrer at avløpsvannet fjernes trygt uten å påvirke boforholdene eller miljøet, til lavest mulig kostnad for huseieren.

Produkter Merker
Produkter
Pumper
Pumper

Informasjon, brukstips og tekniske data for alle pumpetypene våre.

Pumpestyring og overvåkingssystemer
Pumpestyring og overvåkingssystemer

Overvåknings- og styringsprodukter som hjelper deg holde kontrollen hele døgnet.

Pumpestasjoner for avløp og kloakk
Pumpestasjoner for avløp og kloakk

Våre prefabrikkerte pumpestasjoner er komplette, forprosjekterte løsninger du kan stole på

Merker
Flygt
Flygt

Et premium-utvalg av produkter og løsninger for flytting og behandling av vann og avløpsva

Lowara
Lowara

Lowara har pålitelige og økonomiske løsninger for pumping og sirkulasjon av rent eller ski

Leopold
Leopold

Filtrerings- og renseløsninger for vann- og avløpsvannindustrien.

Sanitaire
Sanitaire

Løsninger for biologisk behandling av avløpsvann for offentlige og industrielle nett.

Wedeco
Wedeco

Pålitelig og miljøvennlig teknologi for behandling av vann og avløpsvann.