It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Drenasje

Ofte må man fjerne grunnvann og regnvann på for å forhindre materielle skader eller i tilfelle bygging. Enten det gjelder kjellere, garasjer, innkjørsler, offentlige plasser eller anleggsplasser, må regnvann fjernes raskt og effektivt for å unngå problemer. Spillvannspumper for fjerning av overflødig vann håndterer vann fra vanlig regn og kan forhindre oversvømmelse. Avvanningsapplikasjoner krever robuste, men allsidige pumper som kan håndtere lokale forhold med mye silt, sand og grus som ofte finnes i vannet.

 

Produkter Merker
Produkter
Flygt SX - STA series
Flygt SX - STA series

Pumps in stainless steel for clean or light contaminated water

Lowara avvanningsspumper
Lowara avvanningsspumper

Lowara avvannings- og lensepumper i rustfritt stål

Flygt 2000-serien
Flygt 2000-serien

Pumpene fra Flygt 2000-serien er robuste, mobile og virkelig allsidige.

Flygt virvelløpehjulspumper
Flygt virvelløpehjulspumper

Konstruert for å løpe fritt i krevende bruksområder som kommunalt og industrielt avløpsvan

Lowara virvelpumper
Lowara virvelpumper

Lowara virvelløpehjulspumper for avløpsvann hvor det er nødvendig med en stor, fri passasj

Drenering og lensing
Drenering og lensing

Er en reserveløsning for primærpumpen i tilfelle strømbrudd.

Flygt 2600-serien
Flygt 2600-serien

Flygt 2600-serien er populære avvanningspumper kjent for å være driftssikre på anlegget.

Merker
Flygt
Flygt

Et premium-utvalg av produkter og løsninger for flytting og behandling av vann og avløpsva