It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Kombinert håndtering av spillvann og overvann

Kombinert håndtering av spillvann og overvann

Kombinerte pumpestasjoner er konstruert for å håndtere de daglige strømmene av avløpsvann, både overvann og annet overflatevann, og er vanlig i mange avløpsnettverk. Når du konstruerer en kombinert stasjon, skal du ta hensyn til de normale svingningene fra avløpsnettet samt maksimal innstrøm etter stormer. Begge disse innstrømningshastighetene kan variere mye, og den maksimale innstrømningen kan være mye større enn den normale strømmen.

Produkter Merker
Produkter
Pumpetilbehør
Pumpetilbehør

Tilbehør designes og velges slik at de matcher våre premium-produkter og applikasjoner.

Pumper
Pumper

Informasjon, brukstips og tekniske data for alle pumpetypene våre.

Pumpestyring og overvåkingssystemer
Pumpestyring og overvåkingssystemer

Overvåknings- og styringsprodukter som hjelper deg holde kontrollen hele døgnet.

Merker
Flygt
Flygt

Et premium-utvalg av produkter og løsninger for flytting og behandling av vann og avløpsva

Godwin
Godwin

Et bredt utvalg av helautomatiske, selvsugende pumper som brukes i avvanningsapplikasjoner