It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Orkanberedskap og respons

VÆRET ER UFORUTSIGBART. XYLEM ER IKKE.

Den offisielle orkansesongen i USA finner sted mellom mai og november, og den mest intense perioden er fra midten av august til slutten av oktober. Xylem kan bidra til at du er forberedt.

Xylem jobber med byer, regioner og selskaper i god tid før værkatastrofen inntreffer, for å utarbeide beredskapsplaner som spesifiserer strategier og det nødvendige pumpeutstyret for å møte naturkatastrofer.

Hvis du ikke er sikker på hvordan du skal lage en beredskapsplan og sette den ut i live, er tiden inne for å lære det. Når orkanen rammer, er det vanskelig å holde hodet kaldt og planlegge. Det er avgjørende å være klar før været, og et godt sted å begynne er å se vårt webinar på forespørsel. I løpet av en halvtime gir Hunter Powell fra Xylem deg faglige anbefalinger om beredskapsplanlegging for å minimalisere skaden og beskytte din bedrift / dine installasjoner mot stormflo og oversvømmelser – det mest knusende slaget under en orkan.

Klikk her for å se dette viktige webinaret om beredskapsplanlegging for orkaner og finne ut om du har de riktige strategiene, leieutstyret og ressursene for denne og senere orkansesonger.

Beredskap er i hjertet for hva vi gjør. Vi har rykket ut til værrelaterte kriser i over 35 år, og nøkkelklare installasjoner er vår spesialitet. La oss vise deg at vi er det mest pålitelige og forberedte team for katastroferedning i industrien.

Vi skal samarbeide om en aksjonsplan i tilfelle katastrofen inntreffer, fordi vi:

  • Ha riktig utstyr for jobben. Med en stor portefølje av pumper og utstyr for vannhåndtering kan ingen tilby et større utvalg enn Xylem. Vi tilbyr også utleieutstyr. Det kommer godt med ved flom og ved kloakkomlegging i nødssituasjoner.
  • Ha et pålitelig system som virker. Fordi vi konstruerer og lager vårt eget utstyr, forstår vi hvordan det virker best, og lager systemer som er tilpasset utstyrsbehovene til kommuner som må rydde opp etter orkaner.
  • Ha et støtteteam som er opptatt av din sikkerhet og suksess. Det erfarne teamet fra Xylem leverer beredskapsplaner, nøkkelklare tjenester og et stort inventar av utstyr for å møte dine behov. Vi er her for å hjelpe deg utarbeide en flomberedskapsplan i god tid før stormen og vi er klare til å rykke ut når været blir katastrofalt vått. 

24/7 BEREDSKAP

Når orkaner og storm forårsaker oversvømmelser, klarer Xylem å rykke ut til enhver tid med bærbart pumpeutstyr som jobber uavhengig av strømnettet for å fjerne flomvann fra områder med kritisk infrastruktur, eller for å holde ditt kloakknett i drift.

Uansett hvor du befinner deg i USA, er vi på et sted når deg. Vårt nettverk av bransjer og forhandlere vil jobbe med å stille utstyr og hjelp til rådighet når og hvor det er nødvendig.

Med en katastrofeberedskapsplan fra Xylem kan du agere i stedet for å reagere.

Nyttige lenker for orkanberedskap:

Merker
Merker
Godwin
Godwin

Et bredt utvalg av helautomatiske, selvsugende pumper som brukes i avvanningsapplikasjoner

Flygt
Flygt

Et premium-utvalg av produkter og løsninger for flytting og behandling av vann og avløpsva