It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Brønnbåt og fiskebåt

Brønnbåt og fiskebåt

Ved bruk av brønnbåter til transport av levende fisk både ut til merdene og fra merdene til slakteriet, er det viktig å sikre at brønnene er hygieniske og at transportvannet blir skiftet regelmessig.

I tillegg til vårt pumpeutstyr, tilbyr Xylem også effektiv UV-desinfisering som gir økt biosikkerhet. Ved å UV behandle transportvannet inaktiveres fiskepatogene agens slik at smitterisiko til last eller miljø reduseres.

Å bruke våre ozongeneratorer til å tilsette ozon i sjøvann til desinfeksjon etter endt oppdrag er en effektiv metode for å holde tankene hygieniske og rene.

Våre løsninger for ensilering brukes til hygienisk håndtering og behandling av restråstoff. Restråstoffene fra fisk lastes inn i en ensileringstank hvor en Xylem kvernpumpe kutter fisken i småbiter. Etter kutting tilsettes maursyre for å starte ensilasjeprosessen. Den ferdige ensilasjen blir deretter pumpet inn i en lagringstank hvor den holdes homogen og oppløst av enten en mikser eller en sirkulasjonspumpe.

Produkter Merker
Produkter
Ozonbehandlingsystemer for vann- og avløpsvann
Ozonbehandlingsystemer for vann- og avløpsvann

For drikkevann, avløpsbehandling og andre industrielle prosesser.

UV-desinfeksjonssystemer
UV-desinfeksjonssystemer

Kjemikaliefri desinfeksjon av avløpsvann, drikke- og industrivann.

Pumper
Pumper

Informasjon, brukstips og tekniske data for alle pumpetypene våre.

Pumpestyring og overvåkingssystemer
Pumpestyring og overvåkingssystemer

Overvåknings- og styringsprodukter som hjelper deg holde kontrollen hele døgnet.

Merker
Flygt
Flygt

Et premium-utvalg av produkter og løsninger for flytting og behandling av vann og avløpsva

Wedeco
Wedeco

Pålitelig og miljøvennlig teknologi for behandling av vann og avløpsvann.