It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Landbaserte resirkulasjonssystemer (RAS)

Det er to hovedkategorier for landbaserte anlegg – resirkuleringsanlegg(RAS) og gjennomstrømningsanlegg.

Resirkuleringanlegg (RAS) resirkulerer vannet og gir dermed større produksjonspotensiale med mindre vannmengde. Disse systemene gjør det mulig å opprettholde optimale forhold for fiskens vekst, helse og velverd.

Xylem tilbyr løsninger som er viktige for sikker drift av RAS-anlegg. Våre energieffektive UV- og ozonsystemer tilbyr effektiv desinfisering uten å produsere skadelige biprodukter eller kjemiske reststoffer. Xylem har pumper for alle applikasjoner innen landbaserte anlegg som spedevann, resirkulering og avløpsvann samt styring av disse.

Xylem kan tilby instrumentering og software som overvåker nøkkelprosessparametre som vannmengde, trykk, oppløst oksygen, salinitet, turbiditet, ammoniakk, temperatur og pH og varsler operatører om potensielle problemer.

Produkter Services Merker
Produkter
Ozonbehandlingsystemer for vann- og avløpsvann
Ozonbehandlingsystemer for vann- og avløpsvann

For drikkevann, avløpsbehandling og andre industrielle prosesser.

UV-desinfeksjonssystemer
UV-desinfeksjonssystemer

Kjemikaliefri desinfeksjon av avløpsvann, drikke- og industrivann.

Pumpestyring og overvåkingssystemer
Pumpestyring og overvåkingssystemer

Overvåknings- og styringsprodukter som hjelper deg holde kontrollen hele døgnet.

Pumper
Pumper

Informasjon, brukstips og tekniske data for alle pumpetypene våre.

Services
Vil du slippe arbeidet med håndtering av alarmer, men likevel være fullt ut informert og klar til å handle dersom det oppstår et problem? Enten du krever grunnleggende alarmhåndtering av en enkel pumpestasjon eller avansert alarmhåndtering for et...
Når du arbeider med Xylem, har du enkel tilgang til spesialister som har ekspertise til å designe og spesifisere konstruksjonsprosjektet ditt. Ved å outsource ledelsesansvaret for prosjektet, stort eller lite, kan du redusere...
Verdien som genereres av ditt vann- og avløpsutstyr ligger i bruken, ikke i eierskap. Viktige avgjørelser om investeringer i nytt utstyr skal tas når det passer i henhold til din drift, og det sammenfaller ikke alltid med det beste tidspunktet fra...
For å oppfylle økende behov og opprettholdelse av lønnsomhet er det viktig å håndtere kostnadene knyttet til vann- og avløpsvannutstyret på en effektiv måte. Alderen og tilstanden på utstyret har en stor påvirkning på anleggets effektivitet,...
Merker
Lowara
Lowara

Lowara har pålitelige og økonomiske løsninger for pumping og sirkulasjon av rent eller ski

Wedeco
Wedeco

Pålitelig og miljøvennlig teknologi for behandling av vann og avløpsvann.