Laboratorie

Nesten alle industrier bruker en viss form for laboratorieanalyse for å sikre at produkter og prosesser oppfyller kvalitetsstandarder. Laboratorieanalyse brukes for å sikre at brusen alltid smaker likt eller at stålet som brukes for å reise et bygg oppfyller kravene.

Xylem leverer analytisk instrumentering inkludert målere, elektroder, titratorer, spektrofotometre, kolorimetre, viskometre, refraktometre, temperaturutstyr og dataloggere.

Vi berører en rekke laboratoriemarkeder som miljø, vann, avløp, mat og næringsmiddel, kjemisk, petrokjemisk, bioteknisk, farmasøytisk og mange flere.

Noen av Xylems laboratorieprodukter omfatter:

Instrumenter og systemer med erfaring i produksjonen av premium måleinstrumenter med høy nøyaktighet for:

 • pH
 • Dispergert oksygen
 • Ledeevne
 • Spesielle ioner
 • Temperatur
 • Trykk
 • Fuktighet
 • Mengden oppløste faststoffer og mengden suspenderte faststoffer
 • Automatiserte kjemianalysatorer
 • Total organisk karbon (TOC)-analysatorer
 • Kontinuerlig-flyt-analysatorer
 • Andre fysikalske verdier
 • Analysatorer, detektorer og kontinuerlige overvåkingssystemer for å oppdage, måle, analysere og overvåke kjemikalier i væsker, faste stoffer og gasser

 

Produkter
Produkter
Analytical Instruments & Equipment
Analytical Instruments & Equipment

Analytical Instruments & Equipment

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.