It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Fjerning av flyveaske, slurry og slagg

Gjenvinning av slamrester i avvanningsprosessen

Slamrester er noen ganger et ubehagelig biprodukt fra prosessering…og de er over alt. Det er lagt ned betydelig tid og innsats i pumping av slagg, noen ganger fordi de "er i veien". Men flere og flere operatører bruker ny teknologi og omdanner slamrester for å gjenvinne mineraler eller metaller som ligger igjen i den første behandlingslinjen. Xylem er her for å hjelpe.

Du har vanligvis to alternativer når det gjelder behandling av slamrester: Føre pumpen til de faste stoffene eller flytte de faste stoffene til pumpen. Xylem tilbyr ikke bare slampumper, men vi designer også systemene og rørene, leverer kraft, installerer utstyret og passer på det for deg. Vi vil sikre at du:

Det krever en helt spesiell bedrift for å håndtere flygeaske

Flygeaske er typisk innfiltret av tungmetaller som arsenikk, kvikksølv og bly, og er et av de verste bruksområdene i forhold til et pumpe- og slitasjesynspunkt.

Det er ikke hvilket som helst utstyr eller pumpe som kan oppfylle miljøkravene. Slampumpen fra Xylem har en bakoverlent skovl for å håndtere slitende slamprodukter som flygeaske.

 

Produkter Services Merker
Produkter
Pumper
Pumper

Informasjon, brukstips og tekniske data for alle pumpetypene våre.

Miksere og mikseutstyr
Miksere og mikseutstyr

Miksere og mikseutstyr

Services
Med stramme budsjetter og kostnadsreduksjoner over det hele, leter selskaper etter smarte måter å forhindre dyre reparasjoner og utrykninger. Ved å styre vedlikeholdskostnadene kan du sikre maksimum oppetid for utstyret.
For å oppfylle økende behov og opprettholdelse av lønnsomhet er det viktig å håndtere kostnadene knyttet til vann- og avløpsvannutstyret på en effektiv måte. Alderen og tilstanden på utstyret har en stor påvirkning på anleggets effektivitet,...
Vil du slippe arbeidet med håndtering av alarmer, men likevel være fullt ut informert og klar til å handle dersom det oppstår et problem? Enten du krever grunnleggende alarmhåndtering av en enkel pumpestasjon eller avansert alarmhåndtering for et...
Installasjon og igangkjøring av vann- og avløpsanlegg og systemene som styrer dem, krever teknisk kompetanse og spesialistråd. Dette kan være overveldende når både ressursene og evnen til å utføre disse tjenestene er begrenset. Det finnes imidlertid...
Hvis Xylem-utstyr brukes på en dyktig og sikker måte, får du mer tilbake på din investering. Du har kjøpt Xylem-utstyr på grunn av dets holdbarhet, pålitelighet og effektivitet. Sørg for at du får mest utbytte av det ved å sørg for at...
Merker
Flygt
Flygt

Et premium-utvalg av produkter og løsninger for flytting og behandling av vann og avløpsva

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.