It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vannkraft

Å lage grønn strøm fra vannkraft 

Menneskene har brukt kraften i vann i flere tusen år for å betjene forskjellige maskiner, for eksempel sagbruk, tekstilfabrikker og kornmøller. I dag er vannkraft en grønn, fornybar energikilde for produksjon av elektrisitet. 16 % av den totale produserte energien i verden kommer fra vannkraft.

Flygt leverer nedsenkbare vannturbiner av typen semi-Kaplan. Neddykket drift under bakken sikrer usynlig og stille drift. Nedsenkbare turbiner gir høy driftseffektivitet og høy pålitelighet, uten transmisjonsaksler, koblinger eller mellomlagre. Flygt vannturbiner er designet for små vannkraftverk hvor enkel installasjon og vedlikehold er ekstremt viktig.

Produkter Ressurser
Produkter
Pumpestyring og overvåkingssystemer
Pumpestyring og overvåkingssystemer

Overvåknings- og styringsprodukter som hjelper deg holde kontrollen hele døgnet.

Pumper
Pumper

Informasjon, brukstips og tekniske data for alle pumpetypene våre.

Ressurser

Vannturbinbrosjyre

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.