It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Bransjer og bruksområder

Overvåking og kontroll

Vi vet at overvåking og styring er mye mer enn bare å aktivere pumper. Vår Connect-serie har hatt stor suksess på grunn av besparelsene knyttet til lavere kraftforbruk, pumpenes forlengede levetid, færre vedlikeholdstimer og bedre utnyttelse av kloakksystemer og septiktanker. Våre enheter samler data og bruker disse dataene på en intelligent måte for å styre din operasjon ut fra parameterne du velger.

Nivåmåling

Nivåmåling er en viktig del av prosessen med tanker, bassenger og andre vannbeholdere. I mange tilfeller dekker MJK sitt omfattende utvalg av instrumenter for måling av væskenivå praktisk talt enhver tenkelig oppgave. Vi har prioritert målekvalitet, brukbarhet og levetid. Vårt utvalg dekker hydrostatiske kontakter, ultralydkontakter og mekaniske kontakter. Riktig enhet til riktig formål.

Strømningsmåling

Vi produserer og leverer både elektromagnetiske mengdemålere og strømningsomformere med åpen kanal for drikkevann- og avløpsvannprosesser, samt for bruk i industrien. Strømningsmåling er en prosess som brukes ofte i renseanlegg for drikkevann og avløpsvann. Vi forsyner avløpsvannoperasjoner og vannverk med instrumenter som nøyaktig fastsetter vannvolum, styrer prosesser og utfører forskjellige beregninger for å sikre effektiv bruk av vann.

Analysemåling

Analysemåling gir viktige parametere for prosessen når man arbeider med vannforsyning eller rensing av avløpsvann. MJK produserer en rekke sensorer som måler oppløst oksygen, suspenderte fast stoffer/turbiditet, pH og redox. Produktene kan brukes for å styre og forbedre de daglige prosessene på avløpsvann, drikkevann eller innen akvakultur.