It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Bransjer og bruksområder

Vår omfattende industri- og brukskompetanse, kombinert med vårt brede tilbud av toppmoderne produkter, gjør at vi kan levere tilpassede løsninger av overlegen kvalitet for en lang rekke industrier og bruksområder.

Kommunalt avløpsvann

Ved utnyttelse av kraften som naturen bruker for å rense elver og bekker – luft, mikrober, tyngdekraft, lys – har avløpsvannindustrien revolusjonert rensing og gitt helse til samfunn, elver, bekker, sjøer og hav. Gjennom Xylems brede portefølje og ekspertise, evalueres kundens behov og riktig løsning leveres med lave livsløpskostnader. Når vannet forlater anlegget, er det ikke lenger avløpsvann, men en svært verdifull ressurs.

Kommunalt drikkevann

Vannforsyningsselskapene må gjøre mer med mindre, og det er ikke enkelt. De må spare energi, utnytte hver dråpe vann, bruke personellet mest mulig effektivt for å holde kostnadene nede, samtidig som de oppfyller strengere krav og høyere kvalitet. Xylem utvikler innovasjoner for å gjøre prosessene og utstyret mer energieffektivt, mer pålitelig, mer vanneffektivt og enklere å betjene.

Kommersielle bygg

Kommersielle bygninger inkluderer hoteller, kjøpesentre, skoler, kontorbygg og sykehus. Og de huser ofte mange mennesker på samme tid. Dette øker etterspørselen etter pålitelige løsninger som har kapasitet til å håndtere diverse medier og forskjellige strømninger.

LES MER

Næringsmiddelindustrien

Med en stadig økende befolkning, er det en verdensomspennende utfordring å brødfø verden. Vann står sentralt i denne problematikken, fordi matproduksjon er den definitivt største forbrukeren av vann. Å redusere vannavtrykket innen matproduksjon er et sentralt mål i mat- og næringsmiddelindustrien. Xylem kan bistå i å optimere og administrere hver fase i produksjonsanleggets vannsyklus. Kunder bruker hele vannsyklusløsninger, som energieffektive Flygt pumper, til å transportere vann gjennom anlegget, sammen med industriledende Leopold filtreringsteknologier, Sanitaire biologisk behandling og Wedeco desinfeksjons- og oksidasjonssystemer.

 

Legemidler

Fra matevann, gjennom intern behandling for å generere vann av farmasøytisk kvalitet til endelig resultat, er vann helt kritisk for farmasøytisk produksjon. Behandlingsmetoder må oppfylle standardene til de relevante farmakopiene for tiltenkt bruk av vannet, med forskjellige farmasøytiske grader som krever forskjellige behandlinger fra renset vann (PW) til høyrenset vann (HPW) til injeksjonsvann av høyeste renhet (WFI). Med Xylems behandlingsprosesser kan man oppnå trygg, bærekraftig bruk av vann gjennom produksjonen og helt til siste utløp.