It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Offshorefartøy

Offshorefartøy er avgjørende for vellykkede offshoreoperasjoner. De er den nødvendige linke til land. Offshorefartøyene leverer personell og forsyninger, som verktøy, slam, og kjemikalier, utstyr og varer. Boreslam er et av de viktigste produktene et offshorefartøy leverer. Xylems løsninger er gjennomprøvde for miksing, røring og pumping av boreslam.

 

Produkter Merker
Produkter
Pumper
Pumper

Informasjon, brukstips og tekniske data for alle pumpetypene våre.

Miksere og mikseutstyr
Miksere og mikseutstyr

Miksere og mikseutstyr

Merker
Godwin
Godwin

Et bredt utvalg av helautomatiske, selvsugende pumper som brukes i avvanningsapplikasjoner

Flygt
Flygt

Et premium-utvalg av produkter og løsninger for flytting og behandling av vann og avløpsva