It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

On-Pad vannbehandling

Effektiv vannbehandling på pad er avgjørende for effektiv drift. Pumper som fjerner borekaks fra brønner til mottakssiloer eller shakere må være solide og pålitelige.

On-pad vannbehandling er selve kjernen i en effektiv boreprosess. Feil kan være kostbare i øyeblikkene som leder opp til og etter en oppsprekking. Pumper som borer borekaks fra brønner til mottakssiloer eller shakere må være solide og pålitelige. Egenskapene til vannet som brukes, må overvåkes kontinuerlig for å sikre riktig bruk av fraktureringsvæsker eller etterfyllingsvann. Xylems løsninger oppfyller og overgår disse forventningene på oppsprekkingsanlegg dag inn og dag ut. Vår on-pad vannhåndteringskompetanse kan redusere belastningen på vårt naturlige miljø samtidig som det sikrer maksimal vannproduktivitet.

Produkter Merker
Produkter
Pumper
Pumper

Informasjon, brukstips og tekniske data for alle pumpetypene våre.

Merker
Godwin
Godwin

Et bredt utvalg av helautomatiske, selvsugende pumper som brukes i avvanningsapplikasjoner

Lowara
Lowara

Lowara har pålitelige og økonomiske løsninger for pumping og sirkulasjon av rent eller ski