It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Tørrdokksdrenering

Tørrlegging av dokker for vedlikehold og reparasjon av skip 

En tørrdokk er et basseng som brukes for å konstruere, reparere og vedlikeholde skip, båter og andre fartøy. Dokken kan fylles slik at fartøyet kan flyte inn og deretter tømmes, slik at fartøyet kan hvile på en plattform hvor det er mulig å arbeide fra. Flygt pumper tilbyr fleksible og pålitelige væskehåndteringsløsninger for tømming av disse dokkene.
Når tørrdokken tømmes, må skipene anbringes forsiktig slik at de plasseres riktig på plattformen. Jo kortere tid det tar å tømme dokken, desto raskere går overhalingen av fartøyene. Dette behovet må selvfølgelig balanseres mot kravet om en langsom og sikker anbringelse av fartøyet i tørrdokken.

Forstå dine utfordringer 

  • Pumpeeffektivitet er viktig for lave driftskostnader
  • Nedetid er dyr på grunn av produksjonstap
  • Pålitelighet er avgjørende siden pumpene må virke når det er behov for dem
  • Korrosjon i sjøvann
Merker
Merker
Flygt
Flygt

Et premium-utvalg av produkter og løsninger for flytting og behandling av vann og avløpsva

Godwin
Godwin

Et bredt utvalg av helautomatiske, selvsugende pumper som brukes i avvanningsapplikasjoner