It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Tørrdokksdrenering

Tørrlegging av dokker for vedlikehold og reparasjon av skip 

En tørrdokk er et basseng som brukes for å konstruere, reparere og vedlikeholde skip, båter og andre fartøy. Dokken kan fylles slik at fartøyet kan flyte inn og deretter tømmes, slik at fartøyet kan hvile på en plattform hvor det er mulig å arbeide fra. Flygt pumper tilbyr fleksible og pålitelige væskehåndteringsløsninger for tømming av disse dokkene.
Når tørrdokken tømmes, må skipene anbringes forsiktig slik at de plasseres riktig på plattformen. Jo kortere tid det tar å tømme dokken, desto raskere går overhalingen av fartøyene. Dette behovet må selvfølgelig balanseres mot kravet om en langsom og sikker anbringelse av fartøyet i tørrdokken.

Forstå dine utfordringer 

  • Pumpeeffektivitet er viktig for lave driftskostnader
  • Nedetid er dyr på grunn av produksjonstap
  • Pålitelighet er avgjørende siden pumpene må virke når det er behov for dem
  • Korrosjon i sjøvann
Produkter Merker
Produkter
Flygt N-teknologipumper
Flygt N-teknologipumper

Det har vist seg å være det beste og mest pålitelige valget for både tørr og nedsenkbar br

Flygt kanalløpehjulspumper
Flygt kanalløpehjulspumper

De er beregnet for krevende forhold, for eksempel kommunale avløpsanlegg og industrielle a

Nivåsensorer
Nivåsensorer

Nivåsensorer tilpasset forskjellige krav til nivåmålinger i avløpsvann.

Flygt 2000-serien
Flygt 2000-serien

Pumpene fra Flygt 2000-serien er robuste, mobile og virkelig allsidige.

Flygt 2600-serien
Flygt 2600-serien

Flygt 2600-serien er populære avvanningspumper kjent for å være driftssikre på anlegget.

Flygt 2700-serien
Flygt 2700-serien

Flygt 2700-serien håndterer korrosive og slitende væsker med store variasjoner i pH-nivå.

CD-serien
CD-serien

Høyt volum, middels trykk, stor kapasitet for håndtering av faste stoffer

Wet-Prime
Wet-Prime

Godwins gassdrevne pumper er tilgjengelig i avvannings-, søppel-, trykk- og plastmodeller.

Godwin Heidra-serien
Godwin Heidra-serien

Godwin Heidra-pumper - pålitelige hydrauliske nedsenkbare pumper.

Pumpestyring og overvåkingssystemer
Pumpestyring og overvåkingssystemer

Overvåknings- og styringsprodukter som hjelper deg holde kontrollen hele døgnet.

Merker
Flygt
Flygt

Et premium-utvalg av produkter og løsninger for flytting og behandling av vann og avløpsva

Godwin
Godwin

Et bredt utvalg av helautomatiske, selvsugende pumper som brukes i avvanningsapplikasjoner