It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Kjemisk analyse

Automatiserte kjemianalysatorer

Xylems automatiserte kjemianalysatorer gir presise, nøyaktige og raske resultater ved hjelp av diskret eller flerkanals kontinuerlig strømningsanalyse-teknologi (continuous flow analysis – CFA) for å utføre en lang rekke analyser på forskjellige prøvematriser.

Fra prøver av drikkevann til sjøvann og jord til planterester, har Xylem en lang rekke produkter og løsninger for å måle uorganisk næringskonsentrasjon (f.eks. nitrat, nitritt, fosfat, ammoniakk, cyanid osv.), som inkluderer:

  • Et system av modulære automatiserte kjemianalysatorer for segmentert flytanalyse (SFA)
  • Automatiserte kjemianalysatorer for høyeffektiv kontinuerlig flytanalyse (CFA)
  • Diskrete analysatorer