It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Oppvask og avfallshåndtering

Xylem har pumpene, filtreringen og trykkøkningspumpene du trenger for oppvask og avfallshåndtering. Xylems trykkøkningspumper håndterer trykket til matevannet og filtreringsløsningene våre sikrer at du unngår kalkproblemer i utstyret.

Produkter
Produkter
Rent vann / klar væske
Rent vann / klar væske

Høyeffektive, tørt installerte sugepumper for væsker uten faste stoffer.

Lowara selvfyllende pumper
Lowara selvfyllende pumper

For væsker med oppløste gasser. Vil forbli fylt uten vann i innløpsledningen.

Vertikalt
Vertikalt

Vertikalt