It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Biogass-råtnetank Miksere og nedbrytning

Miksematerialene i råtnetanken opprettholder homogeniteten til væsken, fordeler bakteriene jevnt og opprettholder ensartede temperaturforhold og forhindrer dannelse av termiske lag og tetthetslag for å maksimere produksjonen av biogass. Forholdene i en anaerob råtnetank eller en fermenteringstank er tøffe. Flygt nedsenkbare miksere er robuste, bygget for å tåle krevende miljøer og gi mange år med pålitelig drift til lavest mulig livsløpskostnad.

Xylems Flygt lavhastighetsmiksere er perfekt egnet for forholdene i en råtnetank, da kombinasjonen av stor diameter og lav hastighet genererer maksimum aksialkraft med minimum energiforbruk. Med flere tilgjengelige modeller kan Xylems hydraulikkingeniører skreddersy et system for materialets egenskaper (prosentandel faste stoffer) og størrelsen og formen til tanken, for å sikre full, effektiv og energieffektiv miksing.

Produkter Merker Ressurser
Produkter
Miksere og mikseutstyr
Miksere og mikseutstyr

Miksere og mikseutstyr

Pumpestyring og overvåkingssystemer
Pumpestyring og overvåkingssystemer

Overvåknings- og styringsprodukter som hjelper deg holde kontrollen hele døgnet.

Merker
Flygt
Flygt

Et premium-utvalg av produkter og løsninger for flytting og behandling av vann og avløpsva

Ressurser

Biogassteknologi