Lowara GHV-trykkøkningssett for frekvensomformerdrift