It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vårt samfunnsansvar

Å bygge opp en sterk kultur av samfunnsansvar

I Xylem står vi samlet bak vårt fokus om å være ledende global leverandør av effektive og bærekraftige vannteknologier og tilhørende bruk. Vi leverer enestående løsninger til de mest livsviktige behovene et menneske har:

Vi tror på:

 • Beskyttelse av planetens klima, lokalsamfunn og ressurser
 • Klok og fornuftig vekst og utvikling
 • Etterrettelighet overfor kunder, ansatte, leverandører, investorer og kommunene vi jobber i

Xylem er stadig involvert i å optimere vanntilgang og -kvalitet og mane til et ansvarlig forbruk slik at lokalsamfunn rundt om i verden kan trives – fra hvordan vi driver vårt selskap, til hvordan vi produserer våre varer, til våre lokale samfunnsaktiviteter. Mens vi jobber med å “løse vann”, ønsker vi at alle parter kan være stolte over det vi gjør – og hvordan vi gjør det. Slik kan vi gjøre en forskjell: 

 • Ledelse og etikk
  Vi forventer at våre medarbeidere, prosesser, strategier og systemer virker rettferdig og samvittighetsfullt. 
 • Ansatte og arbeidsplass
  Vi legger vekt på sikkerhet, opplæring og utvikling på arbeidsplassen, og prøver vårt beste å gjøre Xylem inkluderende og innbydende. 
 • Miljø 
  Ved å redusere utslipp, kutte strømforbruket, forbedre konstruksjonen til våre produkter og redusere bruken av farlige materialer handler vi i miljøets interesse. 
 • Samfunnsansvar og sosiale investeringer 
  Gjennom Watermark, vårt program for konsernets samfunnsdeltagelse og sosiale investeringer, setter vi inn alle våre eiendeler – våre ansatte, vår teknologi og vår finansielle styrke – i å hjelpe mennesker i nød og gjøre en vedvarende forskjell. 
 • Produktansvar og distribusjonskjede
  Xylem tar ansvar for sikkerheten og miljøeffektene av hvert produkt gjennom hele dets livssyklus.

 Watermark

Xylem Watermark

Xylem Watermark er vårt program for konsernets samfunnsdeltagelse og sosiale investeringer, og fokuserer på å levere trygt vann og beskytte vannressursene til sårbare lokalsamfunn i hele verden. Gjennom Watermark samarbeider Xylem med de beste ideelle internasjonale organisasjonene om å gripe fatt i hele spekteret av vann-utfordringer ved å sette inn tyngden av sine ansattes talenter, sin innovative teknologi og sin finansielle styrke. Siden programmet ble lansert i 2008, har Xylem Watermark levert rent vann, sanitærinstallasjoner og hygieneopplæring i skoler og samfunn til mer enn 500 000 mennesker i hele verden. I dag jobber vi med å fordoble vår innsats og hjelpe en million flere mennesker innen 2013.

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.