• Akvakultur

  Avanserte integrerte akvakulturløsninger for alle trinn

 • Avløps- og drikkevann

  Xylem tilbyr en omfattende portefølje av målesystemer og tilbehør for måling og overvåking av drikkevann og avløpsvann over hele verden.

 • Biovitenskap/pH

  pH-verdien er en av de viktigste og hyppigst målte parameterne innen analytisk kjemi. Se vårt utvalg av målere og elektroder.

 • Miljø

  Tilbyr instrumenter for felt- og miljøovervåking innen områder som overflatevann, overvann, drikkevann, hav og kystvann.

 • Bærekraft

  Vann er livsviktig for mennesker og en viktig ingrediens for en bærekraftig fremtid. Dette er tydeligere i dag enn kanskje noen gang tidligere i historien.

 • Xylem Watermark

  Vår misjon er å sørge for utdanning og rettferdig tilgang til rent vann og sanitæranlegg for å fremme en sunn livsstil og bidra til robuste lokalsamfunn.

Analytisk presisjonsinstrumentering fra Xylem

Førsteklasses miljø-, prosess-, bærbar- og laboratorie instrumentering for alle typer bruksområder. 

Xylem er stolt av å være en av de fremste produsentene av miljø-, prosess-, og laboratorieinstrumenter. Vi har her en omfattende produktportefølje for de fleste bruksområder. 

Med godt kjente merkevarer, samt nyskapende utviklinger fra vår egen forskning og utvikling, møter vi de høye kravene til presise, pålitelige, enkle og vedlikeholdsfrie kvantitative og kvalitative måleanalyser. Våre løsninger har alltid fokus på energisparing, prosesseffektivitet og samsvar med juridiske rammebetingelser. 

Våre høyt kvalifiserte eksperter med lang erfaring vil støtte deg gjennom hele prosessen og svare på de spørsmål du måtte ha. Ved å investere i vår måleteknologi (grunnlaget for smart datahåndtering) ønsker vi å styrke beslutningstaking, prosesser og kvalitetskontroll med pålitelige produkter, tjenester og støtte. 

Akvakultur

Xylem’s instrumenter overvåker vannkvalitet i merder, kar, innløp- og avfallsvann. Våre sensorer måler fysiske og kjemiske parametere som oksygen, temperatur, salinitet, vannstrøm, alge og mange andre.

Besøk aanderaa.com

Drikkevann

Xylem tilbyr en rekke monitoreringsløsninger fra overvåking av råvannskvalitet ved bruk av multiparametersonder som måler den vertikale kolonnen, til analyse av TOC og VOC i drikkevann.

Besøk YSI.com

Miljøovervåking

Vi tilbyr instrumentering for felt- og miljøovervåking i områder som overflatevann, overvann, drikkevann, hav og kystvann.

Besøk YSI.com

Mat og drikke

Vår tilnærming til mat- og drikkemarkedet gjør det mulig for våre kunder å bedre kontrollere virksomheten sin ved å øke produktiviteten og maksimere energi- og kostnadsbesparelser, samtidig som de bruker vann på en ansvarlig og effektiv måte.

Besøk xylemanalytics.com

Industri

Analyse og kvalitetskontroll i industrielle applikasjoner, inkludert måling av viskositeten til polymerer og oljer, utvikling av fine eller kirale kjemikalier, eller måling av TAN/COD/hydrogenperoksid ved bruk av presisjonsanalyseutstyr fra Xylem.

Besøk xylemanalytics.com

Vitenskap

Fra generell analyse av råvarer, til farmakope-kompatibel analyse, leverer Xylem en rekke instrumenter for polarimetri, refraktometri, spektrofotometri, biokjemi, elektrokjemi og mer.

Besøk xylemanalytics.com

Kyst og hav

Enten du opererer i grunne kystmiljøer, eller dypblått hav, leverer Xylem løsninger for miljøforskning for bruk i oseanografiske, hydrografiske og marked for klimaforskning. Fra innsikt i bølger og havstrømmer til mangefasettert datainnsamling.

Besøk aanderaa.com

Avløpsvann

Fra innløp til anlegg til endelig utslipp, er Xylem en pålitelig partner for både kommunal og industriell avløpsvannindustri. Vi tilbyr en komplett pakke med instrumentering og kunnskap.

Besøk xylemanalytics.com