It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Forskning og utvikling

PRODUKTUTVIKLING – UTVIKLE MORGENDAGENS LØSNINGER I DAG

Hvordan forbereder man seg på morgendagens behov for å løse utfordringene med vann?

Det er noe vi på Xylem tenker på hver dag. Hvilke behov vil dukke opp, og hvilke nye miljøgifter vil anses som bekymringsverdige? Hva er det neste nivået vi skal legge oss på for å sikre at samfunnet har rikelig med rent vann? Hvordan kan avløpsvann forvaltes enda bedre for å verne miljøet og brukerne nedstrøms? Hvordan kan de samme prosessene brukes i andre virksomheter? Hvordan kan vi gjøre våre produkter og løsninger mer bærekraftige, energieffektive, sikrere og enklere å drive?

Xylems internasjonale produktutviklingssentre undersøker svarene til disse spørsmål. Våre tverrfaglige ekspertteam kombinerer sin dype kunnskap om behandling og transport av vann og avløp med en forståelse av behovene til virksomhetene vi jobber for. Xylems engasjement i forskning driver frem innovative løsninger som gir målbare fordeler.

MANGE FORSKNINGS OG UTVIKLINGSSENTRE – MANGE LØSNINGER PÅ MANGE UTFORDRINGER

Ingeniørene våre designer og lager produkter og løsninger med ett mål for øye: Å løse de største vannutfordringene i verden. Vi spesialiserer oss på å levere utstyr og tjenester som brukes til vann og avløpsvann, fra innsamling og distribusjon til tilbakeføring av vann til miljøet.

Vi er også forpliktet til å forbedre energiforbruket og redusere vedlikeholdskostnadene ved å utvikle energibesparende pumpesystemer som inkluderer overlegne vann- og avløpspumper, pumpestasjoner, overvåkings- og styringsutstyr, og et fullt spekter av tjenester.

Xylem fortsetter å utforske, utvikle, teste og utprøve teknologiene som industrien og samfunnet er avhengige av i morgen. Våre produktutviklingsteam står på for å sikre at kundene er klare for det som måtte komme. Å utvikle morgendagens løsninger i dag – det er vår forpliktelse.

Sammen kan vi klare det. La oss bli klare for morgendagen. La oss løse vann.