It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Beredskapsplaner

FORBERED DEG PÅ STORMEN I TIDE

Våre utleiekonsulenter vil i god tid før katastrofale værforhold arbeide sammen med deg for å utarbeide en beredskapsplan. Vi vil kartlegge nødresponsstrategier og identifisere pumpeutstyret du trenger for å reagere raskt på stigende flomvann eller utstyrssvikt.

LAG DIN EGEN BEREDSKAPSPLAN

Xylems beredskapsplan vil hjelpe deg:

  • Analyser anleggsbehovene før katastrofen inntreffer
  • Utarbeid en liste over utstyr som er tilgjengelig 24/7
  • Lag en beredskapsplan som kan iverksettes umiddelbart
  • Finn ut hvem som skal kontaktes i en beredskapssituasjon

Våre utleiekonsulenter vil arbeide med deg for å designe en egen reservepumpeløsning som kan leveres raskt når du trenger det mest. Med en arv som går mer enn 100 år tilbake for Godwin og Flygt-merkene, kan du stole på at vi vil løse dine mest komplekse og presserende pumpebehov.