It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Aksler og lagre

Flygt-aksler og -lagre er resultatet av mange års utvikling basert på erfaringer i felt, tester i laboratorium og avanserte utregninger med dataprogrammer som analyserer og bestemmer størrelsen til det roterende systemet til en pumpe eller mikser. Lagre er en av nøkkelkomponentene som bestemmer serviceintervallene for Flygt-pumper og -miksere, noe som betyr at det er svært vanskelig å kjenne til og forstå alle de faktorene som påvirker levetiden til et lager. At pumpeakselen er av riktig størrelse, er svært viktig for jevn og problemfri drift uten forstyrrelser fra naturlige frekvenser, store akselutbøyninger eller materialtretthet. Kunnskap om uforutsigbare feilårsaker, som f.eks. væske som kommer inn i lageret, monteringsskader på akselen osv., er også viktige deler av arbeidet vårt.