It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Høyeffektive motorer


Flygt høyeffektive motorer oppfyller IE3-effektivitetskravene i IEC-standardene samt høyeffektivitetskravene i NEMA-standarden. Flygt designer motorene spesifikt for å passe i våre nedsenkbare pumper og tilbyr størrelser fra 2 kW til 230 kW. Designet tar sikte på å nå høyest mulig motoreffektivitet med tap sentrert rundt statoren for å utnytte tilgjengelig kjøling på best mulig måte. Dette gir en svært lang motor- og lagerlevetid og en avkjølt maskin under bruk.

Serien med høyeffektive motorer består av to motorteknologier. For de større motorene bruker vi den konvensjonelle induksjonsmotorteknologien, og for de mindre har vi designet Line Started Permanent Magnet-motorer (LSPM-teknologi).

De innovative Line Started Permanent Magnet-motorene er på opp til 12,5 kW

Flygt lanserte først verdens første kommersielt tilgjengelige LSPM-motorer i våre miksere i 2009. Etter mange års tidligere F&U-erfaring, lanserte vi disse toppmoderne motorkonstruksjonene på markedet. Vi har utviklet motorer med LSPM-teknologi på opp til 12,5 kW som er både kraftige og ekstremt effektive. Denne teknologien gir opp til 4 % høyere effektivitet enn den nominelle verdien til den internasjonale standarden for motoreffektivitet (IEC 60034-30-1) fastsatt av europeiske forskrifter og NEMA MG-1-standarden.

Flygt LSPM-motorer er designet for å bruke mindre strøm, og dermed kunne bruke mindre kabler og rimeligere beskyttelsesanordninger. Dette gjør det enklere å ettermontere en gammel pumpe og beholde ditt eksisterende kontrollpanel. Du kan starte de fleksible LSPM-motorene ved hjelp av enhver vanlig startmetode. All vår innsats fokuserer på å sikre at vi har motorer som er så slanke og lette som mulig.

For motorer på 12,5 kW og mer, bruker vi konvensjonelle motorteknologier for å oppnå høyeffektivitetsnivåer. Noen motorer på over 70 kW er utstyrt med rotorstenger i massiv messing og spesielle høyeffektive spoler og stator-/rotorlamineringer.

Fordeler med høyeffektive motorer:

  • De høyeste effektivitetene til nedsenkbare motorer på markedet
  • Internasjonal Premium efficiency-standard
  • Lavere motortemperatur forlenger levetiden til motoren og lagrene
  • Optimalisert for pumper og pumpeinstallasjoner
  • Alle vanlige startmetoder er mulige