It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Kjølesystemer

Formålet med kjølesystemet er å forhindre at motoren blir overopphetet. Det er forskjellige systemer på markedet for forskjellige typer installasjoner. Kjølemiddelet kan være luft, vann og olje osv.

Fordi Flygt pumper er nedsenkbare selv i tørre installasjoner, er det ikke mulig å bruke viftesystemer som blåser luft gjennom rotoren. Viftesystemer har uansett ulemper som støy, de trekker støv inn i motoren og produserer varme som kan føre til en økning i kostnadene knyttet til klimaanlegg.

Det er foretrukket å avkjøle med vann eller en blanding av glykol og vann i motsetning til olje. Vann og glykol gir bedre varmeoverføring og på grunn av viskositeten, krever de mindre kraft for sirkulasjon enn olje.

I Flygt-pumper bruker vi en rekke systemer som hver og en er konstruert for optimal ytelse og effektivitet:

  • Direkte kjøling
  • Lukket sløyfekjøling
  • Integrert kjøling
  • Ekstern kjøling

Hvert av disse systemene har sine egne bruksområder.

Direkte kjøling

Direkte kjøling betyr at pumpen avkjøles av omgivende vann eller luft. Det er et spesielt effektivt system for kolonneinstallerte pumper Fordi det ikke er nødvendig med en kjølekappe eller kjølesystem, er systemet enkelt. Avkjøling med vann krever at pumpen er nedsenket mens den går. Ved avkjøling med luft, må motoreffekten eller driftstiden reduseres.

Kjøling med lukket sløyfe – intern kjøling

Kjøling med lukket sløyfe betyr at kjølevæsken pumpes opp gjennom det trange mellomrommet mellom den tynne indre kjølekappen og statorhuset. Kjølevæsken sirkuleres deretter nedover mellom den indre og ytre kjølekappen og ned til kjølebunnen. Til slutt overfører kjølebunnen varmen fra kjølevæsken over til det pumpede middelet.

Én av styrkene til kjøling med lukket sløyfe er at det ikke er utsatt for urenheter i det pumpede middelet.

Integrert kjøling

Integrert kjøling er et selvforsynende system. En del av den pumpede væsken sirkuleres fra pumpehuset og opp gjennom kjølekappen og statorhuset. Den nødvendige strømningen opprettes av bakskovler på toppen av løpehjulet. Strømningen rettes dermed inn og ut av kjølekappen ved hjelp av en styrering. All luft fjernes automatisk fra systemet ved hjelp av luftventilasjonsrøret. Sedimentering i kjølesystemet forhindres ved å holde vannhastigheten oppe i de kritiske områdene. Hastighetsbegrensninger må kontrolleres for drift med variabel frekvensomformer (VFD).

Ekstern kjøling

Når kjølevannet forsynes eksternt fra en direkteledning eller av et sirkulerende kjølesystem, kalles det ekstern kjøling. I likhet med kjøling med lukket sløyfe, er ikke dette systemet utsatt for urenheter i det pumpede middelet.

Fordi kjølevannstrømningen er uavhengig av driftshastigheten, vil en VFD-styring ikke forstyrre kjølefunksjonen.