It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Standardiserte pumpestasjoner

En korrekt konstruert pumpesump er kritisk for å sikre et pålitelig pumpesystem med lang levetid. En pumpesump som er feilkonstruert, kan resultere i dårlig ytelse og mekaniske problemer med pumpene og annet utstyr. Flygt har utviklet en rekke standard pumpestasjonkonstruksjoner for avløpsvann, som sikrer pålitelig og effektiv pumping. For å optimere konstruksjonen til disse stasjonene har det pågått omfattende fysisk testing hvor vi har brukt vår kompetanse innen pumpeapplikasjon og mange års erfaring.

  • Konstruksjonen til Flygt-pumpestasjonen oppnår:
  • Minst plassforbruk til lavest mulig kostnad
  • Forebygging av sedimentering og avleiringer i sumpen
  • Pålitelig håndtering av varierende innstrømning
  • God innstrømning til hver pumpe under alle driftsbetingelser
  • Enkel installering, vedlikehold og reparasjon

Våre standard pumpekumkonstruksjoner har blitt verifisert med numerisk fluidberegning (CFD) og testing av modeller i fysisk skala, samt basert på våre tallrike referanseinstallasjoner over hele verden. Flere tusen pumpestasjoner med pålitelig drift over hele verden i dag er beviset på vår suksess.

NUMERISK FLUIDBEREGNING

Numerisk fluidberegning (CFD) er en avansert databasert væskedynamisk designkode som brukes for å simulere dynamiske væskestrømninger og -prosesser. Ved å bruke CFD kan vi tilby en høy grad av nøyaktighet i våre prognoser for flomatferd, og i visse tilfeller massetransport, for en rekke forskjellige situasjoner. Våre ingeniører kan modellere komplette pumper med roterende løpehjul og komplekse systemer som pumpestasjoner, mikse- eller luftetanker.

For å hjelpe til med å utvikle pumpestasjoner brukte Flygts ingeniører forskjellige teknikker for visualisering av strømninger og datareduksjon for å oversette enorme mengder data generert i simuleringsprosessen til en forståelig form. Vi undersøker typisk alt fra de totale strømningsmønstrene i en pumpestasjon til minuttbaserte detaljer om strømningsforholdene inne i pumpeinnløpet. Vi leter etter risikoen for uønskede hydrauliske forhold og utvikler effektive og pålitelige løsninger.

Vi insisterer på å bruke den beste kommersielt tilgjengelige CFD-programvaren. Vi bruker faktisk den samme programvaren som andre større høyteknologiske bransjer som luftfartsindustrien, bilindustri, kraftindustrien, kjemisk industri og miljøindustrien. Vi er svært nøye med å sikre at de numeriske simuleringene stemmer med den målbare, fysiske virkeligheten som er typisk for applikasjonene våre. Ved å arbeide utelukkende med kontaminert vann, får vi en unik kompetanse i feltet fordi vi er eksperter på det analyserte mediet. Men selv den beste programvaren er ikke nok: Våre erfarne CFD-modellører som har doktorgrader og mange års erfaring innen modellering av pumpesumper for avløpsvann, sikrer at vi kommer frem til den beste løsningen for deg.