Standardiserte pumpestasjoner

En korrekt konstruert pumpesump er kritisk for å sikre et pålitelig pumpesystem med lang levetid. En pumpesump som er feilkonstruert, kan resultere i dårlig ytelse og mekaniske problemer med pumpene og annet utstyr. Flygt har utviklet en rekke standard pumpestasjonkonstruksjoner for avløpsvann, som sikrer pålitelig og effektiv pumping. For å optimere konstruksjonen til disse stasjonene har det pågått omfattende fysisk testing hvor vi har brukt vår kompetanse innen pumpeapplikasjon og mange års erfaring.

  • Konstruksjonen til Flygt-pumpestasjonen oppnår:
  • Minst plassforbruk til lavest mulig kostnad
  • Forebygging av sedimentering og avleiringer i sumpen
  • Pålitelig håndtering av varierende innstrømning
  • God innstrømning til hver pumpe under alle driftsbetingelser
  • Enkel installering, vedlikehold og reparasjon

Våre standard pumpekumkonstruksjoner har blitt verifisert med numerisk fluidberegning (CFD) og testing av modeller i fysisk skala, samt basert på våre tallrike referanseinstallasjoner over hele verden. Flere tusen pumpestasjoner med pålitelig drift over hele verden i dag er beviset på vår suksess.

NUMERISK FLUIDBEREGNING

Numerisk fluidberegning (CFD) er en avansert databasert væskedynamisk designkode som brukes for å simulere dynamiske væskestrømninger og -prosesser. Ved å bruke CFD kan vi tilby en høy grad av nøyaktighet i våre prognoser for flomatferd, og i visse tilfeller massetransport, for en rekke forskjellige situasjoner. Våre ingeniører kan modellere komplette pumper med roterende løpehjul og komplekse systemer som pumpestasjoner, mikse- eller luftetanker.

For å hjelpe til med å utvikle pumpestasjoner brukte Flygts ingeniører forskjellige teknikker for visualisering av strømninger og datareduksjon for å oversette enorme mengder data generert i simuleringsprosessen til en forståelig form. Vi undersøker typisk alt fra de totale strømningsmønstrene i en pumpestasjon til minuttbaserte detaljer om strømningsforholdene inne i pumpeinnløpet. Vi leter etter risikoen for uønskede hydrauliske forhold og utvikler effektive og pålitelige løsninger.

Vi insisterer på å bruke den beste kommersielt tilgjengelige CFD-programvaren. Vi bruker faktisk den samme programvaren som andre større høyteknologiske bransjer som luftfartsindustrien, bilindustri, kraftindustrien, kjemisk industri og miljøindustrien. Vi er svært nøye med å sikre at de numeriske simuleringene stemmer med den målbare, fysiske virkeligheten som er typisk for applikasjonene våre. Ved å arbeide utelukkende med kontaminert vann, får vi en unik kompetanse i feltet fordi vi er eksperter på det analyserte mediet. Men selv den beste programvaren er ikke nok: Våre erfarne CFD-modellører som har doktorgrader og mange års erfaring innen modellering av pumpesumper for avløpsvann, sikrer at vi kommer frem til den beste løsningen for deg.

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.