It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Skreddersydde pumpestasjoner

Når våre standard pumpestasjonsdesigner ikke passer i ditt anlegg, kan vi hjelpe deg med å designe en skreddersydd pumpestasjon basert på dine prosjektkrav. Vår tekniske ekspertise og enorme erfaring bidrar til pumpestasjonsdesigner som, sammen med Flygt pumper og tilbehør, sikrer et pålitelig og kostnadseffektivt prosjekt. Designene er laget for å håndtere forskjellige innstrømningsforhold, minimere oppbygging av faste stoffer og arrangere flere pumpeenheter for å oppnå en effektiv, godt designet pumpesump.

Et av de viktigste designkravene for et sumpdesign er å gi optimale innløpsforhold for pumpene. Dette betyr at strømningen som leveres til pumpeinnløpene er enhetlig, jevn og uten virvler eller innblandet luft. Et annet kritisk aspekt er å minimere sedimentering og rusk i stasjonen. Andre faktorer som kan påvirke driften, som f.eks. forholdene på stedet, type medium og lokale forskrifter og praksis, skal spille en nøkkelrolle i stasjonsdesign.

VERIFISERING AV DESIGNET

For å verifisere et design når det er liten eller ingen forutgående erfaring, bruker vi numerisk fluidberegning (CFD). Det er en matematisk modell av det antatte pumpedesignet hvor strømningsmønster kan observeres under forskjellige driftsforhold. Flygt banet vei for bruken av CFD for å verifisere sumpdesignet, og har brukt CFD i over 30 år.

I tillegg bruker vi fysiske testmodeller for å identifisere løsninger for eksisterende og foreslåtte installasjoner. Dette har vist seg å være en mye rimeligere måte å bestemme levedyktigheten til mulige løsninger enn gjennom prøving og feiling i full skala og som et alternativ til en CFD-analyse i visse tilfeller.