It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Forskning og utvikling

FORSKNING OG UTVIKLING – UTVIKLE MORGENDAGENS LØSNINGER I DAG

Hvordan forbereder man seg på morgendagens behov for å løse utfordringene med vann?

Det er noe vi på Xylem tenker på hver dag. Hvilke behov vil dukke opp, og hvilke nye miljøgifter vil anses som bekymringsverdige? Hva er det neste nivået vi skal legge oss på for å sikre at samfunnet har rikelig med rent vann? Hvordan kan avløpsvann forvaltes enda bedre for å verne miljøet og brukerne nedstrøms? Hvordan kan de samme prosessene brukes i andre virksomheter? Hvordan kan vi gjøre våre produkter og løsninger mer bærekraftige, energieffektive, sikrere og enklere å drive?

Xylems internasjonale produktutviklingssentre undersøker svarene til disse spørsmål. Våre tverrfaglige ekspertteam kombinerer sin dype kunnskap om behandling og transport av vann og avløp med en forståelse av behovene til virksomhetene vi jobber for. Xylems engasjement i forskning driver frem innovative løsninger som gir målbare fordeler.

MANGE FORSKNINGS OG UTVIKLINGSSENTRE – MANGE LØSNINGER PÅ MANGE UTFORDRINGER

Xylems ingeniører og forskere finner ut av hvordan vi kan behandle nye bekymringsverdige kontaminanter vha. avanserte oksidasjons- og UV-prosesser på Wedecos utviklingssenter i Herford i Tyskland. I tillegg til desinfeksjon, avansert oksidasjon og UV finnes det et antall andre metoder, inkludert bleking, behandling av farmasøytisk avløpsvann, produktbearbeiding og forbedret sammenklebing i beleggprosesser, for bare å nevne noen. Xylems ingeniører utvikler prosesser for svært krevende bruksområder innenfor en lang rekke bransjer, fra gruvedrift til treforedling og næringsmiddelforedling og, naturligvis, behandling av vann og avløpsvann. For desinfeksjon av avløpsvann har Wedeco det første fullskala europeiske UV-valideringssenteret som skal sikre at Wedeco UV-systemene er validert iht. samtlige nye protokoller.

På Leopold-anlegget i Zelienople i Pennsylvania i USA holder Xylems ingeniører på med å videreutvikle granulert mediefiltrering. Innovasjonene forbedrer energieffektiviteten og minimerer tilbakespylingsvann. De har også utvidet bruksområdene for denne prosessen ved å utvikle systemer for biofiltrering som kombinerer biologisk behandling med filtrering. Vha. Clari-DAF-teknologien videreutvikles flotasjon av innblandet luft for å bistå med lettere kontaminanter for både drikkevannsbehandling og forbehandling for membranfiltreringssystemer, noe som gir en løsning for giftig algevekst.

Sanitaire gjør oksygenoverføring i forbindelse med behandling av avløpsvann mer energieffektivt på anlegget sitt i Brown Deer i Wisconsin. På det topp moderne anlegget for test av lufting designer og evaluerer Xylem R&Ds forskere og ingeniører framskritt innenfor luftingsutstyr for å øke standard oksygenoverføringseffektivitet (SOTE) og energieffektivitet. Anstrengelsene deres utvikler neste generasjon svært energieffektive, solide og effektive diffusorer for mer bærekraftig behandling.

Xylem fortsetter å utforske, utvikle, teste og utprøve teknologiene som industrien og samfunnet er avhengige av i morgen. Våre R&D-team står på for å sikre at kundene er klare for det som måtte komme. Å utvikle morgendagens løsninger i dag, det er vår forpliktelse.

Sammen kan vi klare det. La oss bli klare for morgendagen. La oss løse vann.