It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Rapport: Verdien av vanninformasjon

Offentlige vanndatasystemer er vesentlige for svært mange brukere, men leverer for øyeblikket
ikke på et konstant nivå. Tilgangen på offentlige vanndatatjenester har faktisk
avtatt over tid til tross for økt vannmangel (forårsaket av etterspørsel) og
-variabilitet (forårsaket av tilbud). Økt befolkningstilvekst og økte klimaendringer bidrar
til disse globale belastningene. Ved å ikke investere i nøyaktige vannressursdata
lar vi mulighetene gå fra oss.

Vanndata er en avgjørende del av målene for bærekraftig utvikling satt av
FN i 2015, men det bidrar på en enda viktigere måte til at lokale og nasjonale samfunn
kan gi vannressurser til befolkningen. Beslutningstakerne føler seg for øyeblikket fram med
utilstrekkelig vanninformasjon, noe som gjør det vanskelig å forberede seg for framtiden.

Denne rapporten gir:

● En vurdering av fordelene ved omfattende offentlige vanndatasystemer
●En oppfordring om å få slutt på denne globale “datatørken” hva gjelder offentlig vanndatainfrastruktur
● Xylems anbefalinger for hva beslutningstakerne bør gjøre nå

Last ned rapporten for å lære om hvordan det ligger an med offentlig vanninformasjon, hva som
mangler, og hva vi må gjøre globalt sett for å sikre et vann fortsatt
er tilgjengelig til tross for et minskende tilbud.

Last ned rapport