It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Rapport: Hvordan Xylem skaper bærekraftige byer og sørger for vannsikkerhet

Byer over hele verden står overfor et nytt press og økende risiko knyttet til
vann. En tredel av verdens befolkning opplever vannmangel minst én måned
hvert år. Nødsituasjoner, endringer i værmønsteret og naturkatastrofer truer
menneskers liv og eiendom. Vann vil bli et stadig større knapphetsgode etter hvert som
befolkningsveksten fortsetter og mennesker flytter inn til byene.

Å øke robustheten til byer er en av de mest komplekse utfordringene offentlige ledere
står overfor. Xylem arbeider for å skape robuste byer ved å sikre at samfunn har tilgang til
kritiske tjenester - uansett hvilke forhold som er rådende.

Denne rapporten inneholder virkelige casestudier av produkter, tjenester og løsninger som
Xylem har levert på veien til bygging av robusthet. Vi:

● Sikrer vannsikkerheten for lokalsamfunn
● Styrker kritisk vanninfrastruktur
● Styrker nødhjelp og gjenoppbygging
● Samarbeider med interessegrupper i samfunnet

Last ned rapporten for å lære hvordan samfunn arbeider for å hjelpe lokalsamfunn
forutse, forberede seg på, respondere på, og gjenoppbygge etter naturkatastrofer og
miljøutfordringer.

Last ned rapport