It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

KURS I DRIFT OG ETTERSYN AV PUMPER OG PUMPESTASJONER

15 januar – 17 januar, 2019

Det har som mål å gi ny oppdatert teoretisk og praktisk kunnskap, både når det gjelder oppgradering av eksisterende anlegg, og nye løsninger for framtidige installasjoner.

Det gjelder både teknisk utstyr og utforming av selve pumpestasjonene, og som fører til at mye av det som tidligere var vedtatte sannheter i bransjen er i ferd med "å gå ut på dato". Derfor gjelder det å sørge for at de personene som er ansatt for å drive med dette, er klar over hvilke muligheter som finnes, både for nye anlegg og modernisering av eksisterende.    

 

 

Denne opplæringen er først og fremst beregnet på å gi kommunenes driftspersonell innen vann- og avløpspumping teoretiske og praktiske kunnskaper som være til nytte i deres daglige arbeid, for på den måten å bidra til både nå og fremover:

 

 • økonomisk drift
 • høy driftssikkerhet
 • godt arbeidsmiljø

I tillegg vil de kunne bidra internt i kommunene til å gjøre gode og framtidsrettede valg ved kjøp av nytt eller utskifting av eksisterende utstyr. Hele kurset går over tre dager. De to første handler om avløp, og den siste om vann. Det er valgfritt med deltagelse på hele kurset, eller bare en av delene.

 

Kursavgiften dekker alt undervisningsmateriell og lunsj/kaffe. Vi ber alle som er interesserte i å delta på dette kurset om å sende inn påmeldingen så snart som mulig, og senest innen 04. januar. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at evt. avbestilling må gjøres innen 8 dager før kursstart, ellers vil hele avgiften bli debitert. Evt. hotell tilkommer, og må bookes av den enkelte.

 

 

Program:

Dag 1 – Avløp

 • Pumpetyper (avløp og renseanlegg)
 • Pumpestasjoner, nye og rehabilitering
 • Dimensjonering og feilsøking

Dag 2 – Avløp

 • Styring og automasjon
 • Drift og vedlikehold:
 • Praktisk gjennomgang vedlikehold pumper
 • Praktisk gjennomgang automasjon og styring

Dag 3 – Vann

 • Pumpetyper
 • Trykkøkningsanlegg
 • Dimensjonering og feilsøking
 • Praktisk gjennomgang: vedlikehold pumper og automasjon