Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Akwakultura

Akwakultura – rosnące zapotrzebowanie niesie wielkie możliwości

Przemysł akwakultury poszerzał się i gwałtownie ewoluował. Dzisiaj akwakultura odpowiada za 50 procent spożywanych ryb na świecie. Oczekuje się, że uzależnienie od akwakultury będzie nadal rosło, przy kilkukrotności tempa wzrostu innej produkcji mięsa. To rosnące oparcie na akwakulturze pokazuje ogromne możliwości, ale również zwiększa zagrożenia dla producentów.

Ze względu na to, że nasila się nacisk na zwiększenie zbiorów roślin, częściej pojawia się niepokój dotyczący wpływu otwartych systemów akwakulturowych na środowisko i dzikie gatunki, z powodu chorób i zwiększonej produkcji odpadów. Jednocześnie ryby i skorupiaki hodowane w otwartych systemach są podatne na zakażenie chorobami obecnymi w siedliskach naturalnych. Muszą polegać na prądach rzecznych i oceanicznych, aby pozbyć się odpadów i utrzymać odpowiednie warunki. W otwartych systemach trudne jest wprowadzenie skutecznych środków biobezpieczeństwa, które są konieczne do ochrony rodzimych gatunków i zapewnienia środowiska bez chorób dla zdrowych roślin. Te czynniki zwiększyły zapotrzebowanie na systemy zlokalizowane na lądzie, które oddzielają hodowane ryby i skorupiaki od ich dzikich odpowiedników.

Systemy o zamkniętym obiegu, systemy oparte na zbiorniku, jak systemy akwakultury z recyrkulacją (RAS) lub systemy przepływowe, zapewniają oddzielenie od gatunków rodzimych i umożliwiają zwiększenie produkcji w zakładach akwakulturowych. Te zamknięte systemy umożliwiają stworzenie optymalnych warunków dla zdrowia upraw, poprawy wydajności i jakości. RAS zużywa nawet mniej wody.

Jednakże zwiększona produkcja zwiększa ryzyko. Zależność jest prosta – słaba jakość wody i duże zagęszczenie zwierząt prowadzi do stresu i chorób. Kluczowe jest, aby kontrolować środowisko wodne potrzebne do podtrzymania zdrowych plonów. Jednak kontrola konwencjonalnego RAS i systemy przepływowe są zbyt złożone i trudne do obsługi i konserwacji. Gdy nierównowaga procesu może szybko skutkować chorobami dziesiątkującymi całe uprawy, ważne jest otrzymywanie informacji niezbędnych do bezzwłocznego podejmowania działań nakierowanych na przywrócenie prawidłowych warunków.