Przywództwo i zarządzanie

 

Rada Dyrektorów

Członkowie rady dyrektorów firmy Xylem to szanowani liderzy w swoich dziedzinach, z jasną wizją przyszłości, głębokim doświadczeniem w różnych branżach i zobowiązaniem do reprezentowania interesów naszych akcjonariuszy na całym świecie.

Przeczytaj o naszej radzie dyrektorów.

  

Kierownictwo wykonawcze

Zespół wykonawczy zarządu firmy Xylem prezentuje ponad 150-letnie doświadczenie korporacyjne, przychodząc z poprzedniej firmy ITT Corporation oraz szeregu innych podmiotów z różnych gałęzi przemysłu. Zespół ustala strategię firmy i podejmuje kluczowe decyzje dla naszej globalnej organizacji.

Przeczytaj o liderach wykonawczych

 

Zarządzanie i etyka

W firmie Xylem dobry ład korporacyjny nie podlega negocjacjom.  Stworzyliśmy strukturę biznesową i wprowadziliśmy kontrole, które promują uczciwość, przejrzystość i odpowiedzialność korporacji.

Dowiedz się więcej o naszych zasadach dotyczących zarządzania.