Oświadczenie o polityce dotyczącej minerałów z regionów ogarniętych konfliktami

Firma Xylem Inc. wspiera zakończenie przemocy i naruszania praw człowieka związanych z wydobyciem pewnych minerałów z miejsc opisanych jako „Region ogarnięty konfliktami”, który znajduje się we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga (DRC) i krajów ościennych.  W wyniku przemocy i naruszeń, ustawa autorstwa Dodd-Frank (tzw. Dodd-Frank Act) o reformie Wall Street oraz ustawy o ochronie konsumentów z 2010 roku ukierunkowała Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), aby przyjąć zasady, aby wdrożyć wymagania informacyjne związane z tymi „minerałami z regionów ogarniętych konfliktami”.  Minerały z regionów ogarniętych konfliktami dotyczą cyny, tantalu, wolframu i złota (zwanych jako „3TG”), niezależnie od tego, gdzie są pozyskiwane, przetwarzane lub sprzedawane. 

Te zasady dotyczą producentów, którzy składają okresowe raporty do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) i którzy produkują lub zlecają produkcję produktów zawierających minerały z regionów ogarniętych konfliktami, a które są konieczne do funkcjonowania lub produkcji tych produktów.  Ci producenci muszą składać zapytania na temat pochodzenia minerałów mogących pochodzić z regionów ogarniętych konfliktami i muszą składać raporty do SEC, aby opisać i ujawniać wyniki tych zapytań.  Zamierzeniem tego nowego wymagania jest dalszy cel humanitarny zakończenia konfliktów zbrojnych w DRC i krajach ościennych, które są częściowo finansowane przez wydobycie i handel minerałami.

Zaangażowanie firmy Xylem: 

 • Aby wspierać cele zasad i przepisów Komisji Papierów Wartościowych i Giełd dotyczących dostarczania minerałów z regionów ogarniętych konfliktami.
 • Naszym celem jest zapewnienie, że używane przez nas cyna, tantal, wolfram i złoto pochodzące z regionu konfliktu ma certyfikat, iż nie zostały pozyskane w wyniku konfliktu.
 • Aby zapewnić zgodność z tymi wymaganiami i poprosić naszych dostawców o podjęcie rozsądnej analizy due diligence dotyczącą łańcucha ich dostaw, aby zapewnić, że określone metale są pozyskiwane wyłącznie z:
  • Kopalnie i huty poza regionem konfliktu.
  • Kopalnie i huty, które zostały certyfikowane przez niezależną stronę trzecią jako wolne od konfliktu, jeśli pochodzą z regionu konfliktu. 

   Analiza due diligence obejmuje zapytanie naszych dostawców o przedstawienie pisemnej dokumentacji z wynikami analizy due diligence.
 • Aby zapewnić, iż jakiekolwiek zażalenie od dostawcy lub innego udziałowca na temat naszego podejścia do minerałów pochodzących z regionów ogarniętych konfliktami zostanie skierowane poprzez nasz program rzecznika dla dostawców lub nasz wewnętrzny program rzecznika (programy są dostępne odpowiednio w naszym kodeksie postępowania dla dostawców i naszym kodeksie postępowania, dostępne na Kliknij tutaj).

Jeśli odkryjemy użycie minerałów pochodzących z regionów ogarniętych konfliktem w zakładach, które nie są uznawane za wolne od konfliktów dla dowolnego materiału, części lub komponentu, które nabywamy do użytku w naszych produktach, dołożymy wszelkich starań, aby przejść na produkty wolne od konfliktów.


Patrick K. Decker
Prezes i dyrektor generalny
Xylem Inc.