Nasza różnorodność

W firmie Xylem angażujemy się w tworzenie siły roboczej, która obejmuje różnorodność i integrację na każdym poziomie i odzwierciedla globalny rynek, na którym działamy.

Dla nas różnorodność to coś więcej niż polityka lub zestaw praktyk. Różnorodność jest fundamentalną częścią naszej kultury korporacyjnej i kluczem do naszego długofalowego rozwoju.
Firma Xylem szanuje i ceni unikalne doświadczenia i perspektywy naszych pracowników, niezależnie od płci, pochodzenia etnicznego, wieku, przekonań religijnych lub politycznych, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, chronionego statusu weteranów i inne chronione klasyfikacje.

Wierzymy, że różnorodność we wszystkich jej formach pozwala nam skuteczniej konkurować i zapewniać wyjątkową satysfakcję klienta, innowacyjność i wydajność firmy.

Obecnie aktualizujemy nasz system aplikacji. Proszę kliknąć zarówno Linki możliwości rozwoju kariery, aby wyszukać stanowiska, na które są prowadzone rekrutacje. Dziękujemy za cierpliwość podczas przejścia.


EOE/kobiety/mniejszości/weterani/niepełnosprawni

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.