Kodeks postępowania dostawców

Firma Xylem jest zobowiązana do przestrzegania najwyższych standardów uczciwości i odpowiedzialności społecznej w naszym globalnym łańcuchu dostaw.  Nasze zaangażowanie na rzecz uczciwości i odpowiedzialności społecznej rozciąga się na naszą różnorodną i ogólnoświatową bazę zaopatrzeniową.  Współpracujemy z firmą Xylem w celu budowania relacji z naszymi dostawcami i promowania działań zgodnych z naszymi podstawowymi wartościami: szacunku, odpowiedzialności, uczciwości i kreatywności.  Naszym celem jest upewnienie się, że nasi dostawcy zapewniają bezpieczne środowisko pracy, dobre praktyki pracy, stosowanie przyjaznych dla środowiska procesów produkcyjnych i zmniejszenie wpływu ich działalności na środowisko.  

Aby zapewnić, że dostawcy prowadzą działalność z zachowaniem wysokiego poziomu uczciwości oraz w sposób odpowiedzialny pod względem społecznym i środowiskowym, wszyscy dostawcy firmy Xylem powinni przestrzegać kodeksu postępowania dostawców.

Pobierz kodeks postępowania dostawców firmy Xylem w poniższych językach.

 

                                                                     

Każdy, kto chce zgłosić problem, może to uczynić, odwiedzając portal online do raportowania firmy Xylem na stronie integrity.xylem.com.  Jeśli nie ma dostępu do internetu, raport można złożyć, dzwoniąc na numer telefonu 888-995-9870 w Stanach Zjednoczonych lub na numer telefonu +1-605-275-8765 z zagranicy.