Naziemne systemy recyrkulacyjne (RAS)

Systemy o zamkniętym obiegu, systemy oparte na zbiorniku, jak systemy akwakultury z recyrkulacją (RAS) lub systemy przepływowe, zapewniają oddzielenie od gatunków rodzimych i umożliwiają zwiększenie produkcji w zakładach akwakulturowych. Te zamknięte systemy umożliwiają stworzenie optymalnych warunków dla zdrowia upraw, poprawiając plony i jakość. RAS zużywa nawet mniej wody.

Jednakże zwiększona produkcja zwiększa ryzyko. Zależność jest prosta – słaba jakość wody i duże zagęszczenie zwierząt prowadzi do stresu i chorób. Kluczowe jest, aby kontrolować środowisko wodne potrzebne do podtrzymania zdrowych plonów. Jednak kontrola konwencjonalnego RAS i systemy przepływowe są zbyt złożone i trudne do obsługi i konserwacji. Gdy nierównowaga procesu może szybko skutkować chorobami dziesiątkującymi całe uprawy, ważne jest otrzymywanie informacji niezbędnych do bezzwłocznego podejmowania działań nakierowanych na przywrócenie prawidłowych warunków.

Produkty Usługi Marki
Usługi
Utrata wydajności w oczyszczalni ścieków lub zakładzie uzdatniania wody jest nie do pomyślenia. Właśnie dlatego tak ważny jest czas reakcji, gdy potrzebny jest serwis oraz szybkie rozwiązanie problemu. Szybki dostęp do wiedzy inżynieryjnej, urządzeń...
Aby zaspokoić rosnący popyt i utrzymać rentowność, ważne jest, aby zarządzać zasobami wodno-ściekowymi ekonomicznie. Wiek i stan sprzętu ma znaczący wpływ na wydajność i niezawodność zakładu. Kontrola TotalCare i usługi audytorskie pomagają zapewnić...
Marki
Lowara
Lowara

Lowara to niezawodne i ekonomiczne rozwiązania do pompowania i cyrkulacji czystej lub brud

Wedeco
Wedeco

Niezawodne i przyjazne dla środowiska technologie oczyszczania wody i ścieków.