• Zmniejsz koszty i złożoność dzięki Usługom Cyfrowy

    Xylem Digital Services

    Jako operator infrastruktury wodno-ściekowej dowiedz się, jak zdalnie zarządzać swoimi zasobami, optymalizować wydajność i przewidywać awarie.

Otrzymaj wyniki od statycznego zarządzania zasobami do monitorowania stanu zasobów w czasie rzeczywistym dla Twoich kluczowych zasobów wodnych i ściekowych.

Wykorzystaliśmy nasze doświadczenie we współtworzeniu cyfrowych usług z naszymi klientami i dla nich. Usługi te dotyczą kwestii istotnych dla operatorów kluczowych zasobów wodnych i ściekowych, niezależnie od tego, czy chodzi o zrozumienie i śledzenie fizycznej lokalizacji zasobów, czy o optymalizację wydajności zasobów i ograniczenie potencjalnych awarii w czasie rzeczywistym.

Odkryj nasze Pakiety Usług Cyfrowych