Oczyszczanie wody z ropy naftowej i gazu

Firma Xylem rozumie, że woda jest najważniejszym i drogim surowcem stosowanym w procesie wydobywania ropy i gazu. Woda, od wody wykorzystywanej do zalewania zanikających, tradycyjnych i morskich studni, do wody wtryskiwanej do pękniętych łupków znajdujących się pod ziemią i wody wykorzystywanej do wytwarzania pary na potrzeby wydobycia piasków roponośnych, jest najważniejszym czynnikiem decydującym o rentowności branży naftowo-gazowej.

Mimo że woda jest ważnym składnikiem w przemyśle rafineryjnym ropy naftowej i gazu, firma Xylem rozumie również, że oddzielanie, oczyszczanie i usuwanie ścieków to walka dla większości rafinerii ropy i gazu. W rezultacie zakłady chcą innowacyjnych metod minimalizacji korozji, zmniejszenia zanieczyszczeń, oszczędności energii, ponownego wykorzystania wody i skrócenia czasu przestojów. Firma Xylem ma zespół, produkty i rozwiązania, które mogą pomóc.

Firmie Xylem zależy, aby pomóc rozwiązywać trudności związane z wodą. Specjalistyczna wiedza z zakresu zastosowań, którą posiadamy, pozwala zapewnić firmom produkcyjnym i usługowym możliwość działania w sposób zorientowany na ochronę środowiska przy jednoczesnym zwiększaniu swojej rentowności.

Piaski roponośne
Branża naftowo-gazowa Piaski roponośne
Przemysł offshore
Branża naftowo-gazowa Przemysł offshore
Rozwiązania konwencjonalne
Branża naftowo-gazowa Rozwiązania konwencjonalne
Szczelinowanie hydrauliczne
Branża naftowo-gazowa Szczelinowanie hydrauliczne