Standardowe warunki zakupu firmy Xylem

Kliknij odpowiedni link poniżej, aby zapoznać się z warunkami dotyczącymi dostawy towarów do firmy Xylem lub jej oddziałów.