Przemysł offshore

Klienci z branży naftowej i gazowej polegają na doświadczeniu firmy Xylem w zakresie zastosowań,, w celu rozwiązania problemów związanych z wodą w środowisku offshore. Od ciężkich pomp do złożonych rozwiązań analitycznych, firma Xylem ma odpowiedzi na potrzeby offshore.

Dzięki tworzeniu przełomowych technologii, które zapewniają zbilansowane i ostrożne podejście do rozwoju działalności branży naftowo-gazowej w trudnych warunkach morskich, firmy produkcyjne coraz bardziej kierują swoją uwagę w stronę nowych i nieeksploatowanych zbiorników wodnych lub realizują projekty wykorzystujące istniejącą infrastrukturę morską. Staraniom firm produkcyjnych, związanym z możliwością korzystania z tych rozległych zasobów, towarzyszą rozwiązania z zakresu zarządzania wodą, które umożliwiają bezpieczną, wydajną i opłacalną pracę i mają zasadniczy wpływ na realizację projektów na morzu. Firma Xylem jest ttu, aby pomagać. Firma Xylem jest postrzegana na całym świecie jako lider branży i współpracowała przy realizacji projektów w wielu miejscach, od Zatoki Meksykańskiej do Morza Wschodniochińskiego.

Morskie statki dostawcze
Branża naftowo-gazowa > Przemysł offshore Morskie statki dostawcze
Zarządzanie wodą na platformach
Branża naftowo-gazowa > Przemysł offshore Zarządzanie wodą na platformach